Лікар-психіатр розповів про найзагадковіші стани, які можуть виникати уві сні та відразу після пробудження  «Сомнамбула може прогулятися по канату. Але тільки якщо він – канатоходець»

У 5% людей на планеті є мутація у гені DEC2, яка дозволяє їм повноцінно висипатися… за чотири години. Проте більшість із нас потребує в середньому від 6 до 8 годин сну, а дехто — навіть більше. Водночас 30% людей (і це — дані світової статистики) сплять менше необхідного мінімуму, тобто менше ніж шість годин. Вчені підрахували: якщо практикувати «експрес-сон» 12 діб поспіль, стан вашого організму відповідатиме… стану легкого сп’яніння!

Серед можливих роз­ладів сну виділяють парасомнії — незвич­ні поведінкові дії, які виника­ють безпосередньо перед заси­нанням, під час сну або відразу після пробудження. З лікарем-психіатром, психотерапев­том Євгеном Скрипником го­воримо про дві найбільш загад­кові з них — со­мнамбулізм і «сонний пара­ліч».

 «Сомнамбула може прогулятися по канату. Але тільки якщо він – канатоходець»

— Існує якийсь зв’язок між ходінням вві сні і впливом Мі­сяця?

— Колись сомнамбулізм (з лат. somnus «сон» і ambulo — «хо­дити») називали «лунатизмом». Вважалося, що такі люди — бо­жевільні, а уві сні ходять, бо на них негативно впливає місячне світло. Звісно, причина не у цьо­му, а у спадковості: якщо бать­ки вночі ходили, то й діти можуть ходити.

— В якому віці виникає со­мнамбулізм?

— Від сомнамбулізму частіше страждають діти та підлітки ві­ком від 6 до 14 років. Ходіння вві сні не є ознакою якогось важко­го психічного розладу — шизоф­ренії, біполярного афективно­го розладу абощо. Як правило, таке трапляється, якщо дитина чи підліток зазнали психоемо­ційного перенапруження, після багатого на емоції дня, за три­вожних розладів. Доросла лю­дина також може виконувати несвідомі дії чи рухи вві сні, але таке трапляється значно рідше.

Читайте также:  Имбирь, лимон и чеснок – удивительная троица от коронавирус?

— І як це проявляється?

— Людина може сісти на ліж­ко і щось нерозбірливо говори­ти, а потім лягти і зранку вже ні­чого не пам’ятати. Це — легкий ступінь сомнамбулізму. За важ­кого може встати з ліжка, піти на кухню або в іншу кімнату, вико­нувати якісь несвідомі дії.

— Чи правда, що людина, яка потерпає від цього розла­ду, може з легкістю видряпа­тися на дах або спокійненько прогулятися по канату?

— Ці розповіді — вигадка. За сомнамбулізму люди викону­ють ті дії й рухи, які вони викону­ють щодня. Тобто, якщо людина працює сажотрусом або кана­тохідцем у цирку, то таке може бути. У всіх інших випадках — ні! У США був випадок, коли чоло­вік на своєму автомобілі поїхав в інше місто, вбив там кількох людей, після чого «прокинув­ся». Виправдального вироку, наскільки я пригадую, не було, адже за сомнамбулізму людина виконує лише рутинні дії. Суддя засумнівався, що підсудний що­дня убивав людей.

— Як діяти, якщо ми по­бачили, що хтось із наших близьких виконує вві сні якісь несвідомі дії? Чи можна (і чи треба) його будити?

— Будити не потрібно. Люди­на спить, ви її будите: звичайно, що «з переляку» вона може вас вдарити, може впасти і т.д. Тому краще спокійно відведіть її до ліжка. Якщо таке вже трапляєть­ся не вперше, раджу прибрати всі гострі предмети, замкнути двері спальні на ключ і поста­вити на вікна спеціальні замки. Простежте, щоб вона не пере­глядала на ніч емоційних муль­тиків чи фільмів і загалом уни­кала негативних емоцій. Перед сном бажано прогулятися.

Читайте также:  Российская авиакомпания поддерживает идею обязательных QR-кодов о вакцинации для посадки на самолет

— Чи варто таку дитину або дорослого вести до фахівця і до якого саме?

— Зазвичай сомнамбулізм минає самостійно з віком і така людина (переважно дити­на) не потребує допомоги спе­ціалістів. Але якщо це трапля­ється кожної ночі і на тлі цього з’явилися тривога, плаксивість, дратівливість, тоді, безумовно, потрібно звернутися до фахів­ця. Є лікарі, які спеціалізують­ся на діагностиці й лікуванні по­рушень сну у дітей і дорослих — сомнологи, але цих фахівців в Україні не так вже й багато. Тому якщо немає змоги звернутися до сомнолога, проконсультуй­теся з неврологом або психоте­рапевтом.

— Т. зв. сонний параліч — це також наслідок психоемоцій­ного перезбудження?

— Психоемоційні переван­таження можуть бути причи­ною, але дуже часто сонний па­раліч виникає без причини, під час переходу зі стану сну до ста­ну пробудження. Людина ще пе­ребуває у стадії «швидкого сну», тобто ще переглядає сновидін­ня, аж раптом прокидається, розплющує очі і… не може пово­рухнутися. Щоб під час перегля­ду сновидінь ми не рухалися (не втікали, не билися і т.д.), приро­да наділила нас своєрідним «за­побіжником» — повною атонією (розслабленням) м’язів. І от лю­дина прокинулася. Може чути, бачити, розрізняти речі на до­тик, але поворухнутися, покли­кати на допомогу — ні. Природно, що у неї виникає страх і відчуття безпорадності: вона одна і ніх­то їй не допоможе! Активізуєть­ся середній мозок, який відпо­відає за порушення сприйняття і появу галюцинацій. У людини з’являється відчуття, що на неї хтось дивиться. Вона може від­чувати присутність якоїсь істо­ти або навіть бачити її (біля себе або над собою). Деякі люди роз­повідали, що у них було відчуття, наче їх хтось душить.

Читайте также:  Основные способы иммиграции в Румынию

— У таких випадках, ка­жуть, допомагає молитва.

— Так, і це легко пояснити — під час читання молитви або будь-якого віршика мозок ак­тивізується і людина повніс­тю прокидається. Спрацьовує й ефект плацебо — людина читає молитву, вірить, що вона їй до­поможе, заспокоюється, актив­ність середнього мозку зменшу­ється, галюцинації — зникають.

— Чи можливо якось запо­бігти сонному паралічу?

— Цей стан найчастіше вини­кає, коли людина спить на спи­ні, а також за інших проблем зі сном, зміні часових поясів, змі­ні графіка роботи (наприклад, коли людина починає працюва­ти у нічні зміни) і панічних розла­дах. Спіть по 6−8 годин на добу (лягайте і прокидайтеся в один і той же час). Не користуйтеся ґа­джетами перед сном. Підготов­ка до сну повинна передбачати провітрювання кімнати. Вико­ристовуйте ліжко лише для сну і продовження роду.

Не панікуйте — «сонний па­раліч» здоров’ю не шкодить, ані фізичному, ані психічному.

— Чому так важливо нор­мально висипатися і до яких проблем зі здоров’ям може призвести дефіцит сну?

— Якщо сну постійно бракува­тиме, може розвинутися гіпер­тонічна хвороба або депресія. Можуть виникати порушення ерекції чи хронічна втома. Може знизитися працездатність, збільшитися вага тіла, погірши­тися пам’ять тощо.

За статистикою, 80% україн­ців має проблеми зі сном.

Читайте також: Від Covid-19 дітей вакцинують, але не всіх

По материалам: Высокий Замок