Лікарі радять не чекати на появу симптомів, а зробити відповідні тести в лабораторії  Через пандемію Covid-19 зросте кількість хворих із хронічними формами гепатитів

Карантинні заходи сприятливо вплинули на більшість інфекційних захворювань — знизилася кількість респіраторних та кишкових інфекцій. Проте залишається проблема вірусних гепатитів. «В інфекційних стаціонарах хворих не так багато. Але є офіційна статистика, а є спостереження лікаря. Ми щодня маємо справу з гепатитами або їхніми наслідками», — каже завідувач 7-го відділення Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Володимир Кальчук.

Багато хворих (ідеться переважно про онкопаці­єнтів) звертається, аби їм видали висновок, що можуть оперуватися. Так випадково й дізнаються, що інфіковані віру­сом гепатиту В чи С…

Найбільш очевидний симп­том вірусних гепатитів — жов­тяниця. Якщо пожовтіла шкіра, слизові, склери, пацієнт сиді­ти вдома не буде і обов’язково звернеться до лікаря. Але жов­тяниця виникає не завжди.

Захворювання на початках нерідко має безсимптомний пе­ребіг. Згодом виникають поза­печінкові зміни — васкуліти (за­палення стінок кровоносних судин), холодові алергії, інші за­хворювання сполучної тканини, які провокуються вірусом. «Тож якщо щось насторожує, необ­хідно звернутися до сімейного лікаря — той скерує до вузького спеціаліста або самостійно при­значить низку обстежень», — на­голошує Володимир Кальчук.

Водночас лікар не радить че­кати появи симптомів. Переві­рити наявність вірусів гепатитів В та С в організмі можна за один день. Це можна зробити у при­ватній лабораторії (лабораторії проводять дослідження мето­дом ПЛР), а можна — швидкими тестами у сімейного лікаря. В Україні лише 10−15% хворих на вірусні гепатити знають про свій діагноз, а для успішної бороть­би з цією недугою потрібно, щоб знало 90%.

Читайте также:  Повышаем шансы на выигрыш в казино. Экспертные советы для начинающих

Також інфекціоніст нагадав, що гепатити діляться на ті, які передаються парентеральним шляхом, тобто через контакт із зараженою кров’ю (гепатит В, С та D), та на ті, які передаються фекально-оральним (А та Е). Ці гепатити називають «хворобами брудних рук».

Гепатит С

За минулий рік на Львівщині було виявлено близько 230 ви­падків гепатиту С. Цього року — вже 181. Ідеться про гострі і хронічні форми захворювання, але і у тих, і у тих випадках вірус присутній в організмі та прово­кує небезпечні зміни у печінці.

Лікар зауважує: гепати­ти маніфестують, коли є силь­на імунна відповідь, тобто коли організм позбувається вірусу ціною власних клітин. Пандемія Covid-19 вплинула на раннє ви­явлення вірусних гепатитів. По-перше, сам вірус знижує імунну відповідь. Але те саме роблять і кортикостероїдні препарати, які призначають пацієнтам з важ­ким перебігом коронавірусної хвороби. Відтак фахівець не ви­ключає, що медикам незабаром доведеться мати справу з біль­шою кількістю хворих, недуга яких перейшла у хронічну фор­му.

«Для лікування гепатиту С у світі використовується вели­ка кількість генеричних препа­ратів. Ці ліки є доволі хорошої якості та є загальнодоступними, оскільки набагато менше ко­штують, ніж брендові, — запев­няє заввіділення інфекційної лі­карні. — Пацієнтів забезпечують цими препаратами безоплатно за системою державних гаран­тій. В Україні — також. Але тре­ба розуміти, що списки пацієн­тів формуються на початку року, а гепатити виявляють протягом усього року. На це й розрахо­вують комерційні фірми, які на­магаються незаконно прода­ти такому хворому той чи інший препарат. Завжди пояснюю па­цієнтам, що можна зачекати півроку і отримати безкоштов­не лікування. Зрештою, люди­на може купити ліцензійні ліки в аптеці».

Читайте также:  Требуется парикмахер: как быстро найти квалифицированного специалиста

Гепатит В

Вірус гепатиту В, на думку лі­каря, є найбільш небезпечним з усіх типів збудників гепатитів, а сама хвороба, викликана цим вірусом, — найбільш складною для лікування. Хоч хронічні фор­ми трапляються значно рідше (близько 5%) і є препарати пря­мої вірусної дії, які зупиняють реплікацію збудника, ці 5% па­цієнтів залишаються з вірусом до кінця життя — елімінація віру­су (як у пацієнтів з гепатитом С) у них не відбувається. Оскільки лікування цих хворих є пожиттє­вим, то і фінансування цього лі­кування є змішаним.

Фахівець констатує: хворі з хронічним гепатитом В зверта­ються до лікарів переважно вже з гепатоцелюлярною карци­номою (раком печінки) або на­стільки вираженим фіброзом, що призначити їм можна лише паліативне лікування. Наголо­шує: ці пацієнти — далеко не всі ін’єкційні наркомани. Більшість з них — звичайні люди, які пра­цюють, мають сім’ю…

Щоб запобігти гепатиту В, Володимир Кальчук радить зро­бити щеплення. Щеплення від гепатиту С, на жаль, немає.

Гепатит, А

«Гепатит, А передається фе­кально-оральним шляхом. За минулий рік на Львівщи­ні було зафіксовано лише 1−2 випадки. Здавалось би, жод­них проблем! Але у світі ми не ізольовані. У країнах Південно-Східної Азії, Китаї гепатит, А зу­стрічається повсюдно. Якщо наша статистика нас і радує, ми повинні розуміти, що у нас, разом із відсутністю захворю­ваності „вимивається“ й імун­ний прошарок. Завезти гепатит, А дуже легко, і його спалаху не уникнути. Це — закономірність епідеміологічного процесу», — підкреслює лікар.

Читайте также:  Ученые смогли разгадать формулу подсчета возраста собак

Читайте також: І нехай усі інші інфекції почекають?..

По материалам: Высокий Замок