Захворювання, викликане штамом «Дельта», за симптомами легко сплутати із застудою або харчовим отруєнням  Турбує легкий нежить? Болить живіт? Це може бути Covid-19!

Нещодавно бельгійські лікарі повідомили про випадок інфікування пацієнтки одночасно двома мутованими версіями коронавірусу — «Альфа» і «Бета». Це — перший такий задокументований випадок у світі. 90-річна жінка померла ще у березні, проте інформацію про це оприлюднили лише тепер. Медики підозрюють, що стареньку заразили дві різні людини.

На той час у Бельгії якраз і циркулювало два штами коронавірусу — «британ­ський» та «південноафрикан­ський». Жінка мешкала сама, але до неї часто приходили со­ціальні працівники та волонте­ри. Хтось із них і приніс інфек­цію у її дім.

Наразі бракує досліджень, аби стверджувати, що заражен­ня одночасно двома версіями вірусу може серйозно погіршу­вати перебіг хвороби, або що вакцина у такому випадку не за­хистить людину від госпіталіза­ції. Експертка департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації з пуль­монології Надія Рудницька за­спокоює: такий випадок навряд може трапитися — хіба зрідка.

На початку епідсезону 2020/2021 епідеміологи ви­словлювали побоювання, що одночасне інфікування корона­вірусом і вірусом грипу може спровокувати важкий перебіг і Covid-19, і грипу. Проте про­ведені епідеміологічні заходи (носіння масок, соціальна дис­танція, дотримання правила «захворів — сиди вдома», часте миття рук) дали свій результат — циркуляції вірусів грипу в Украї­ні зареєстровано не було.

Чого справді слід боятися — це штаму «Дельта». За даними ВООЗ, цю версію коронавірусу зафіксували вже у більш як 100 країнах світу. Експерти прогно­зують, що до кінця серпня вер­сія «Дельта» може становити до 90% всіх нових випадків захво­рювань на Covid-19 у світі.

В Україні наразі повідомля­лося лише про два випадки, од­нак кількість хворих на корона­вірус з підозрою на «Дельта» щодня збільшується. Підозрілі зразки з областей відправляють у Київ, де проводять генетичне дослідження — т. зв. секвенуван­ня (визначення мутацій вірусу). Чотири зразки надійшли нещо­давно і з Львівщини, проте ін­формації, «Дельта» це чи якийсь інший штам вірусу, наразі не­має.

Як нагадала Надія Рудниць­ка, первинним, т. зв. диким шта­мом коронавірусу, є уханський штам, який, згідно з офіційни­ми повідомленнями, з’явився у 2019 році. Згодом коронавірус почав мутувати і з’явилися нові його штами:

  • штам «Альфа» («британ­ський»);
  • штам «Бета» («південноаф­риканський»);
  • штам «Гамма» («бразиль­ський»);
  • штам «Дельта» («індій­ський»).

Штам «Дельта» з’явився у жовтні 2020 року. Він також му­тував, і у березні 2021 року з’явився його різновид — «Дель­та Плюс».

«Мутації — це зміни у шипах коронавірусу (спайковому біл­ку), завдяки яким вірус може швидше прикріплятися до клі­тин організму людини», — по­яснює експертка з пульмоно­логії, яка від початку пандемії надає допомогу важким «ковід­ним» хворим у Центрі легенево­го здоров’я.

Чим версія «Дельта» відрізняється від своїх попередників?

  • Захворювання, яке вона викликає, швидко прогресує від легких до важких форм. Прове­дено багато досліджень, зокре­ма дослідження в Единбурзько­му університеті (Шотландія), яке підтверджує, що кількість госпі­талізацій у випадках Covid-19, викликаних цим штамом, зрос­тає в 1,8 раза.
  • Частіше уражає дітей віком від двох років, підлітків і моло­дих осіб до 30−35 років. Є до­слідження, які показують, що у країнах з таким високим рів­нем надання медичної допомо­ги, як Ізраїль, де вакцинована достатня кількість людей, хво­ріє та група населення, яка не вакцинована, тобто діти й під­літки. Вакциновані також хво­ріють, але значно рідше, і за­хворювання не призводить у них до важких форм та, відпо­відно, госпіталізацій. Тому низ­ка вакцинованих країн, як-от США, вже розпочали вакцина­цію підлітків і планують вакци­нувати дітей, що дозволить за­побігти розповсюдженню цього захворювання і важким його формам, які призводять до гос­піталізації пацієнтів і летальних наслідків.
  • Змінилася клініка Covid-19. Якщо раніше початок захворю­вання був гострим, то зараз ві­рус, аби вижити, навчився «хи­трувати» — «маскується» під гостре респіраторне захворю­вання. У пацієнта з’являється чхання, нежить, біль у горлі, біль голови і лише на четверту добу (або й пізніше) — висока темпе­ратура тіла.
  • Змінився шлях переда­чі збудника. Якщо раніше вва­жалося, що вірус передаєть­ся лише повітряно-крапельним шляхом (через дихальні шляхи і слизові оболонки), то сьогод­ні доведено, що існує ще один шлях передачі — через шлунко­во-кишковий тракт. Більшість пацієнтів, які хворіють на «Дель­та» коронавірус мають кишкові розлади у вигляді нудоти, зни­ження або втрати апетиту, болю у кишечнику і різних розладів травлення. Ось чому зараз до­цільно носити не лише маски, а й рукавички.
  • Скоротився час зараження — достатньо, щоб контакт з хво­рим тривав лише 10 секунд (а не 15 хвилин, як раніше).

Лікарі наголошують: аби бути захищеним від мутацій коро­навірусу, необхідно вакцинува­тися. З тих вакцин, що наявні в Україні, — двома дозами.

Певного скептицизму щодо вакцинації від Covid-19 додало тривожне повідомлення з Із­раїлю — країни, яка вважаєть­ся одним із лідерів боротьби з пандемією. Половина нових випадків зараження штамом «Дельта» тут зафіксована се­ред тих осіб, які вже отрима­ли щеплення від коронавірусу. МОЗ цієї країни визнало, що ефективність вакцини Pfizer у разі контакту особи з версією «Дельта» й справді є нижчою (на рівні 64%). Тобто ймовір­ність, що людина не заразить­ся взагалі, становить 64% (че­рез це уряд й змусив ізраїльтян знову одягти маски на вули­цях). Однак вакцина і надалі захищає від важкої форми та госпіталізацій — у 93% випад­ків.

Читайте також: «Дельта» уже на Закарпатті: в області підтвердили два випадки зараження

По материалам: Высокий Замок