Міністерство юстиції України зареєструвало Наказ МОЗ України від 23 червня 2021 року № 1266 «Про затвердження змін до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація». 

Реалізація вимог цього Наказу та Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина» дадуть змогу випускникам 2020/2021 навчального року, які не склали КРОК 2 (або одержали незадовільну оцінку), перескласти іспит повторно, не чекаючи наступного року, як того вимагало законодавство раніше.

Таке рішення МОЗ ухвалило, щоб забезпечити рівні права випускникам спеціальностей, які складали інтегрований іспит «Крок» (у формі ЄДКІ) і мали змогу повторно перездати його через 2 місяці після першої спроби, та випускникам спеціальностей («Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медична психологія»), які вимушені були чекати повторної спроби рік, до червня 2022 року.

Як показав аналіз, вимога – перескласти іспит лише за рік – не сприяла покращенню якості освіти. Тому вперше за весь час існування іспиту вона була змінена і здобувачі, які не склали атестацію,  матимуть можливість повторно скласти її протягом року. А відтак, отримати дипломи про вищу освіту та розпочати навчання в інтернатурі.

Читайте также:  Пятая страна преодолела отметку в 1 миллион заболевших коронавирусом

Найближчим часом Центр тестування при МОЗ України повідомить про дати додаткового перескладання.

Іспит КРОК 2 проводився в травні-червні 2021 року. На іспит КРОК 2 «Загальна лікарська підготовка» було зареєстровано 7360 українських та 3322 іноземних студентів. З’явилися на складання – 7316 та 3210 студентів відповідно. Не склали іспит 718 студентів, серед них 276 (3,8%) – громадяни України, 442 (13,8%) – іноземні громадяни.

Довідково:

З 1997 року в Україні для атестації студентів, які навчаються у закладах вищої медичної освіти впроваджено ліцензійний інтегрований іспит, який включає один, два або три окремі тестові  екзамени – Крок 1, Крок 2 та Крок 3.

Студентам, які одержали незадовільну оцінку можна було перескласти:

Крок 1 – не більше двох разів протягом семестру,

Крок 2, 3 – 1 раз не раніше ніж через рік після складання протягом трьох років.

У 2016 році розпочалася реформа системи медичної освіти. Законом України «Про вищу освіту» встановлено, що атестація осіб на бакалаврському та магістерському рівнях освіти може містити єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), що складається з: інтегрованого тестового  іспиту “КРОК”; об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту; іспит з англійської мови професійного спрямування.

У разі нескладання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу. Повторне складання іспиту допускається протягом одного року з дня проведення першого іспиту.

Источник: МОЗ